Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni Przekaż 1% podatku

Aktualności

PSONI Koło w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Niepublicznego Zespołu Placówek

Oświatowo – Wychowawczych w Gdyni

Opis stanowiska:

Do ubiegania się o stanowisko może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:

Dokumentacja składana przez kandydata na stanowisko dyrektora placówki powinna zawierać:

- nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środków publicznych;

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ani nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne;

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail biuro@psouugdynia.org.pl do dnia 19 grudnia 2018 r.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Koła PSONI w Gdyni.

O dopuszczeniu do postępowania, zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia, jak i jej wynikach kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.

*** Rozpoczęcie roku szkolnego w OREW odbędzie się 01 września 2017 o godz. 10:00. ***


Daliśmy się dziś rozpieszczać majowemu słońcu spędzając czwartkowy dzień nad jeziorem Borowo.

BorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowoBorowo

Dziś 11.04 wraz z dziećmi i młodzieżą spotkaliśmy się przy wielkanocnym stole.

wielkanocwielkanocwielkanoc

Dziś (10.04) słuchacze kierunki Terapia Zdjęciowa z Gdańskiego Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku zaprezentowali naszym wychowankom przedstawienie pt "Czerwony Kapturek". Byliśmy zauroczeni.

kapturekkapturekkapturek

Pierwszy dzień Wiosny umilił nam występ teatralny. Dzieci i młodzież miały okazję współtworzyć przedstawienie.

wiosnawiosnawiosnawiosnawiosnawiosna

Na przełomie lutego i marca dzieci i młodzież odwiedziły Papugarnię w Gdańsku. Bezpośrednie obcowanie z kolorowymi ptakami dostarczyło im wielu wspaniałych wrażeń. 

papugarniapapugarniapapugarniapapugarniapapugarnia